کمترین: 
67
بیشترین: 
67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 67 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:45","price":67}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398