کمترین: 
118
بیشترین: 
118
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 118 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:30","price":118}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398