کمترین: 
3034
بیشترین: 
3043
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3043 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:15","price":3034},{"date":"1396/05/08 12:30","price":3039},{"date":"1396/05/08 12:45","price":3043}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398