کمترین: 
478
بیشترین: 
478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 478 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:00","price":478}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398