کمترین: 
595
بیشترین: 
595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 595 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:00","price":595}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398