قیمت پوند در تاریخ 8 مرداد 1396

کمترین: 
4972
بیشترین: 
4974
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4972 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:00","price":4974},{"date":"1396/05/08 02:00","price":4972}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397