کمترین: 
4571
بیشترین: 
4581
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4572 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:00","price":4581},{"date":"1396/05/08 12:30","price":4580},{"date":"1396/05/08 02:15","price":4578},{"date":"1396/05/08 02:45","price":4576},{"date":"1396/05/08 03:00","price":4575},{"date":"1396/05/08 03:30","price":4574},{"date":"1396/05/08 03:45","price":4573},{"date":"1396/05/08 04:00","price":4571},{"date":"1396/05/08 04:30","price":4572}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398