کمترین: 
3809
بیشترین: 
3813
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3812 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:00","price":3809},{"date":"1396/05/08 12:15","price":3811},{"date":"1396/05/08 12:30","price":3813},{"date":"1396/05/08 01:15","price":3812},{"date":"1396/05/08 01:30","price":3813},{"date":"1396/05/08 01:45","price":3811},{"date":"1396/05/08 03:00","price":3812}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398