کمترین: 
250500
بیشترین: 
251000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 251000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 11:40","price":250500},{"date":"1396/05/08 11:50","price":251000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398