کمترین: 
1184000
بیشترین: 
1187000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1184000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 11:40","price":1187000},{"date":"1396/05/08 01:10","price":1185000},{"date":"1396/05/08 05:10","price":1184000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398