کمترین: 
3991
بیشترین: 
3997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3997 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 11:15","price":3991},{"date":"1396/05/08 12:00","price":3995},{"date":"1396/05/08 01:45","price":3997}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398