کمترین: 
578
بیشترین: 
579
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 579 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 10:45","price":578},{"date":"1396/05/08 12:00","price":579}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398