قیمت کرون سوئد در تاریخ 8 مرداد 1396

کمترین: 
465
بیشترین: 
466
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 466 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 10:30","price":465},{"date":"1396/05/08 01:45","price":466}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1397