کمترین: 
1041
بیشترین: 
1044
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1044 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 10:30","price":1041},{"date":"1396/05/08 12:00","price":1042},{"date":"1396/05/08 12:30","price":1043},{"date":"1396/05/08 01:15","price":1044}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398