پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
156926
بیشترین: 
157941
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۲۴ در امروز 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 157249 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 10:10","price":156926},{"date":"1396/05/08 11:30","price":157003},{"date":"1396/05/08 11:40","price":156987},{"date":"1396/05/08 11:50","price":157095},{"date":"1396/05/08 12:00","price":157141},{"date":"1396/05/08 12:10","price":157049},{"date":"1396/05/08 12:20","price":157110},{"date":"1396/05/08 12:40","price":157126},{"date":"1396/05/08 12:50","price":157249},{"date":"1396/05/08 01:00","price":157480},{"date":"1396/05/08 01:20","price":157634},{"date":"1396/05/08 01:30","price":157741},{"date":"1396/05/08 01:50","price":157880},{"date":"1396/05/08 02:00","price":157941},{"date":"1396/05/08 02:20","price":157918},{"date":"1396/05/08 02:30","price":157864},{"date":"1396/05/08 02:40","price":157834},{"date":"1396/05/08 02:50","price":157864},{"date":"1396/05/08 03:00","price":157803},{"date":"1396/05/08 03:10","price":157680},{"date":"1396/05/08 03:30","price":157695},{"date":"1396/05/08 03:40","price":157649},{"date":"1396/05/08 03:50","price":157611},{"date":"1396/05/08 04:00","price":157634},{"date":"1396/05/08 04:10","price":157664},{"date":"1396/05/08 04:20","price":157680},{"date":"1396/05/08 04:30","price":157587},{"date":"1396/05/08 04:40","price":157480},{"date":"1396/05/08 04:50","price":157403},{"date":"1396/05/08 05:00","price":157434},{"date":"1396/05/08 05:10","price":157418},{"date":"1396/05/08 05:20","price":157434},{"date":"1396/05/08 05:40","price":157403},{"date":"1396/05/08 06:10","price":157310},{"date":"1396/05/08 06:20","price":157341},{"date":"1396/05/08 06:40","price":157403},{"date":"1396/05/08 07:00","price":157372},{"date":"1396/05/08 07:10","price":157341},{"date":"1396/05/08 07:20","price":157172},{"date":"1396/05/08 07:30","price":157187},{"date":"1396/05/08 07:40","price":157218},{"date":"1396/05/08 07:45","price":157187},{"date":"1396/05/08 07:50","price":157172},{"date":"1396/05/08 08:20","price":157187},{"date":"1396/05/08 08:30","price":157157},{"date":"1396/05/08 08:40","price":157187},{"date":"1396/05/08 08:50","price":157172},{"date":"1396/05/08 09:00","price":157280},{"date":"1396/05/08 09:10","price":157310},{"date":"1396/05/08 09:20","price":157233},{"date":"1396/05/08 09:30","price":157249}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398