پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
510400
بیشترین: 
513800
قیمت آبشده بنکداری در امروز 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 511300 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:30","price":510400},{"date":"1396/05/08 11:30","price":510900},{"date":"1396/05/08 11:40","price":510800},{"date":"1396/05/08 11:50","price":511500},{"date":"1396/05/08 12:00","price":511100},{"date":"1396/05/08 12:10","price":510800},{"date":"1396/05/08 12:40","price":510900},{"date":"1396/05/08 12:50","price":510700},{"date":"1396/05/08 01:00","price":512100},{"date":"1396/05/08 01:10","price":512000},{"date":"1396/05/08 01:20","price":512900},{"date":"1396/05/08 01:30","price":513100},{"date":"1396/05/08 01:40","price":513000},{"date":"1396/05/08 01:50","price":513800},{"date":"1396/05/08 02:00","price":513700},{"date":"1396/05/08 02:20","price":513650},{"date":"1396/05/08 02:30","price":513600},{"date":"1396/05/08 02:50","price":513800},{"date":"1396/05/08 03:00","price":513500},{"date":"1396/05/08 03:10","price":512800},{"date":"1396/05/08 03:20","price":512900},{"date":"1396/05/08 03:40","price":512700},{"date":"1396/05/08 03:50","price":512550},{"date":"1396/05/08 04:00","price":512700},{"date":"1396/05/08 04:10","price":512800},{"date":"1396/05/08 04:30","price":512500},{"date":"1396/05/08 04:40","price":512000},{"date":"1396/05/08 04:50","price":511900},{"date":"1396/05/08 05:40","price":511800},{"date":"1396/05/08 06:10","price":511500},{"date":"1396/05/08 06:20","price":511600},{"date":"1396/05/08 06:40","price":511800},{"date":"1396/05/08 07:00","price":511700},{"date":"1396/05/08 07:10","price":511600},{"date":"1396/05/08 07:20","price":511000},{"date":"1396/05/08 07:30","price":511100},{"date":"1396/05/08 07:40","price":511200},{"date":"1396/05/08 07:45","price":511100},{"date":"1396/05/08 07:50","price":511000},{"date":"1396/05/08 08:20","price":511100},{"date":"1396/05/08 08:30","price":511000},{"date":"1396/05/08 08:40","price":511100},{"date":"1396/05/08 08:50","price":511000},{"date":"1396/05/08 09:00","price":511400},{"date":"1396/05/08 09:10","price":511500},{"date":"1396/05/08 09:20","price":511200},{"date":"1396/05/08 09:30","price":511300},{"date":"1396/05/08 09:50","price":511400},{"date":"1396/05/08 10:10","price":511300},{"date":"1396/05/08 10:50","price":511400},{"date":"1396/05/08 11:00","price":511300},{"date":"1396/05/08 11:10","price":511200},{"date":"1396/05/08 11:30","price":511400},{"date":"1396/05/08 11:40","price":511300}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398