پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
512650
بیشترین: 
514850
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 512850 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 12:30","price":512800},{"date":"1396/05/08 11:30","price":513400},{"date":"1396/05/08 11:40","price":513250},{"date":"1396/05/08 11:50","price":513850},{"date":"1396/05/08 12:00","price":513550},{"date":"1396/05/08 12:10","price":513350},{"date":"1396/05/08 12:20","price":513450},{"date":"1396/05/08 12:40","price":513550},{"date":"1396/05/08 12:50","price":513400},{"date":"1396/05/08 01:00","price":513600},{"date":"1396/05/08 01:10","price":513750},{"date":"1396/05/08 01:20","price":514000},{"date":"1396/05/08 01:30","price":514250},{"date":"1396/05/08 01:50","price":514800},{"date":"1396/05/08 02:00","price":514750},{"date":"1396/05/08 02:10","price":514700},{"date":"1396/05/08 02:20","price":514675},{"date":"1396/05/08 02:30","price":514650},{"date":"1396/05/08 02:40","price":514700},{"date":"1396/05/08 02:50","price":514850},{"date":"1396/05/08 03:00","price":514700},{"date":"1396/05/08 03:10","price":514550},{"date":"1396/05/08 03:20","price":514500},{"date":"1396/05/08 03:30","price":514550},{"date":"1396/05/08 03:40","price":514250},{"date":"1396/05/08 03:50","price":514225},{"date":"1396/05/08 04:00","price":514300},{"date":"1396/05/08 04:10","price":514400},{"date":"1396/05/08 04:20","price":514450},{"date":"1396/05/08 04:30","price":514150},{"date":"1396/05/08 04:40","price":513700},{"date":"1396/05/08 04:50","price":513450},{"date":"1396/05/08 05:00","price":513550},{"date":"1396/05/08 05:10","price":513500},{"date":"1396/05/08 05:20","price":513550},{"date":"1396/05/08 05:40","price":513450},{"date":"1396/05/08 06:10","price":513150},{"date":"1396/05/08 06:20","price":513250},{"date":"1396/05/08 06:40","price":513450},{"date":"1396/05/08 07:00","price":513350},{"date":"1396/05/08 07:10","price":513250},{"date":"1396/05/08 07:20","price":512700},{"date":"1396/05/08 07:30","price":512750},{"date":"1396/05/08 07:40","price":512850},{"date":"1396/05/08 07:45","price":512750},{"date":"1396/05/08 07:50","price":512700},{"date":"1396/05/08 08:20","price":512750},{"date":"1396/05/08 08:30","price":512650},{"date":"1396/05/08 08:40","price":512750},{"date":"1396/05/08 08:50","price":512700},{"date":"1396/05/08 09:00","price":513050},{"date":"1396/05/08 09:10","price":513150},{"date":"1396/05/08 09:20","price":512900},{"date":"1396/05/08 09:30","price":512950},{"date":"1396/05/08 09:50","price":513050},{"date":"1396/05/08 10:10","price":512950},{"date":"1396/05/08 10:30","price":512900},{"date":"1396/05/08 10:40","price":512950},{"date":"1396/05/08 10:50","price":513050},{"date":"1396/05/08 11:00","price":513000},{"date":"1396/05/08 11:10","price":512900},{"date":"1396/05/08 11:30","price":513000},{"date":"1396/05/08 11:40","price":512950},{"date":"1396/05/08 11:50","price":512850}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398