کمترین: 
247000
بیشترین: 
250000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 250000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:40","price":247000},{"date":"1396/05/07 12:50","price":248000},{"date":"1396/05/07 04:40","price":249000},{"date":"1396/05/07 05:00","price":250000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398