کمترین: 
464
بیشترین: 
464
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 464 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:00","price":464}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398