کمترین: 
1182000
بیشترین: 
1185000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1185000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 12:00","price":1182000},{"date":"1396/05/07 02:50","price":1183000},{"date":"1396/05/07 04:20","price":1185000}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398