کمترین: 
3992
بیشترین: 
4007
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3992 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 11:45","price":4007},{"date":"1396/05/07 12:00","price":4000},{"date":"1396/05/07 12:15","price":3996},{"date":"1396/05/07 04:15","price":3992}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398