کمترین: 
372500
بیشترین: 
378500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 378500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 11:30","price":372500},{"date":"1396/05/07 11:50","price":373500},{"date":"1396/05/07 12:40","price":374500},{"date":"1396/05/07 12:50","price":375500},{"date":"1396/05/07 02:40","price":376000},{"date":"1396/05/07 03:00","price":376500},{"date":"1396/05/07 04:40","price":377500},{"date":"1396/05/07 05:00","price":378500}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398