کمترین: 
4972
بیشترین: 
4980
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4972 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 11:15","price":4980},{"date":"1396/05/07 11:45","price":4976},{"date":"1396/05/07 12:15","price":4977},{"date":"1396/05/07 12:30","price":4976},{"date":"1396/05/07 01:00","price":4972}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398