کمترین: 
3801
بیشترین: 
3807
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3807 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 11:15","price":3802},{"date":"1396/05/07 11:45","price":3803},{"date":"1396/05/07 12:00","price":3802},{"date":"1396/05/07 12:15","price":3801},{"date":"1396/05/07 02:00","price":3802},{"date":"1396/05/07 02:15","price":3803},{"date":"1396/05/07 02:30","price":3804},{"date":"1396/05/07 04:00","price":3806},{"date":"1396/05/07 05:00","price":3807},{"date":"1396/05/07 05:15","price":3806},{"date":"1396/05/07 05:30","price":3807}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398