کمترین: 
593
بیشترین: 
594
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 594 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 10:30","price":593},{"date":"1396/05/07 12:15","price":594}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398