کمترین: 
3028
بیشترین: 
3033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3033 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 10:15","price":3033},{"date":"1396/05/07 10:30","price":3030},{"date":"1396/05/07 11:15","price":3028},{"date":"1396/05/07 11:45","price":3029},{"date":"1396/05/07 12:00","price":3031},{"date":"1396/05/07 12:15","price":3029},{"date":"1396/05/07 01:00","price":3028},{"date":"1396/05/07 02:45","price":3030},{"date":"1396/05/07 03:15","price":3033}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398