کمترین: 
3155
بیشترین: 
3166
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3155 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 10:15","price":3165},{"date":"1396/05/07 10:30","price":3163},{"date":"1396/05/07 11:45","price":3162},{"date":"1396/05/07 12:00","price":3166},{"date":"1396/05/07 12:30","price":3160},{"date":"1396/05/07 12:45","price":3158},{"date":"1396/05/07 01:00","price":3156},{"date":"1396/05/07 01:45","price":3155}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398