کمترین: 
1107
بیشترین: 
1112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1108 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 10:15","price":1112},{"date":"1396/05/07 12:15","price":1110},{"date":"1396/05/07 12:30","price":1107},{"date":"1396/05/07 02:45","price":1108}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398