پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
116530
بیشترین: 
117626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 117580 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 10:10","price":116530},{"date":"1396/05/07 11:10","price":116645},{"date":"1396/05/07 11:20","price":116657},{"date":"1396/05/07 11:30","price":116622},{"date":"1396/05/07 11:40","price":116633},{"date":"1396/05/07 12:00","price":116760},{"date":"1396/05/07 12:10","price":116691},{"date":"1396/05/07 12:20","price":117072},{"date":"1396/05/07 12:30","price":117061},{"date":"1396/05/07 12:40","price":117107},{"date":"1396/05/07 12:50","price":117072},{"date":"1396/05/07 01:00","price":117095},{"date":"1396/05/07 01:20","price":117257},{"date":"1396/05/07 01:30","price":117453},{"date":"1396/05/07 01:40","price":117499},{"date":"1396/05/07 01:50","price":117545},{"date":"1396/05/07 02:00","price":117476},{"date":"1396/05/07 02:20","price":117430},{"date":"1396/05/07 02:30","price":117476},{"date":"1396/05/07 02:40","price":117499},{"date":"1396/05/07 02:50","price":117453},{"date":"1396/05/07 03:00","price":117441},{"date":"1396/05/07 03:10","price":117465},{"date":"1396/05/07 03:20","price":117522},{"date":"1396/05/07 03:30","price":117499},{"date":"1396/05/07 03:40","price":117395},{"date":"1396/05/07 03:50","price":117534},{"date":"1396/05/07 04:00","price":117568},{"date":"1396/05/07 04:10","price":117615},{"date":"1396/05/07 04:20","price":117603},{"date":"1396/05/07 04:40","price":117626},{"date":"1396/05/07 04:50","price":117615},{"date":"1396/05/07 05:00","price":117592},{"date":"1396/05/07 05:30","price":117534},{"date":"1396/05/07 05:40","price":117522},{"date":"1396/05/07 05:50","price":117476},{"date":"1396/05/07 06:00","price":117465},{"date":"1396/05/07 06:10","price":117476},{"date":"1396/05/07 06:30","price":117499},{"date":"1396/05/07 06:50","price":117522},{"date":"1396/05/07 07:00","price":117499},{"date":"1396/05/07 07:20","price":117522},{"date":"1396/05/07 08:20","price":117545},{"date":"1396/05/07 08:30","price":117534},{"date":"1396/05/07 08:40","price":117557},{"date":"1396/05/07 08:50","price":117545},{"date":"1396/05/07 09:20","price":117568},{"date":"1396/05/07 09:40","price":117580}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398