پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
504750
بیشترین: 
509550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 509300 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 10:10","price":504750},{"date":"1396/05/07 11:10","price":505250},{"date":"1396/05/07 11:20","price":505300},{"date":"1396/05/07 11:20","price":505300},{"date":"1396/05/07 11:30","price":505150},{"date":"1396/05/07 11:40","price":505200},{"date":"1396/05/07 12:00","price":505750},{"date":"1396/05/07 12:10","price":505450},{"date":"1396/05/07 12:10","price":505400},{"date":"1396/05/07 12:20","price":507100},{"date":"1396/05/07 12:20","price":507150},{"date":"1396/05/07 12:30","price":507050},{"date":"1396/05/07 12:40","price":507250},{"date":"1396/05/07 12:50","price":507100},{"date":"1396/05/07 01:00","price":507200},{"date":"1396/05/07 01:00","price":507200},{"date":"1396/05/07 01:10","price":507250},{"date":"1396/05/07 01:20","price":507900},{"date":"1396/05/07 01:20","price":507950},{"date":"1396/05/07 01:30","price":508750},{"date":"1396/05/07 01:40","price":508950},{"date":"1396/05/07 01:40","price":508900},{"date":"1396/05/07 01:50","price":509150},{"date":"1396/05/07 01:50","price":509100},{"date":"1396/05/07 02:00","price":508850},{"date":"1396/05/07 02:00","price":508800},{"date":"1396/05/07 02:10","price":508850},{"date":"1396/05/07 02:20","price":508650},{"date":"1396/05/07 02:30","price":508850},{"date":"1396/05/07 02:40","price":508950},{"date":"1396/05/07 02:50","price":508750},{"date":"1396/05/07 03:00","price":508700},{"date":"1396/05/07 03:00","price":508800},{"date":"1396/05/07 03:20","price":509050},{"date":"1396/05/07 03:30","price":508950},{"date":"1396/05/07 03:40","price":508500},{"date":"1396/05/07 03:50","price":509100},{"date":"1396/05/07 04:00","price":509250},{"date":"1396/05/07 04:10","price":509450},{"date":"1396/05/07 04:20","price":509400},{"date":"1396/05/07 04:40","price":509500},{"date":"1396/05/07 04:40","price":509550},{"date":"1396/05/07 04:50","price":509450},{"date":"1396/05/07 05:00","price":509350},{"date":"1396/05/07 05:30","price":509100},{"date":"1396/05/07 05:40","price":509050},{"date":"1396/05/07 05:40","price":509050},{"date":"1396/05/07 05:50","price":508850},{"date":"1396/05/07 05:50","price":508850},{"date":"1396/05/07 06:30","price":508950},{"date":"1396/05/07 06:50","price":509050},{"date":"1396/05/07 07:00","price":508950},{"date":"1396/05/07 07:20","price":509050},{"date":"1396/05/07 08:20","price":509150},{"date":"1396/05/07 08:20","price":509150},{"date":"1396/05/07 08:30","price":509100},{"date":"1396/05/07 08:40","price":509200},{"date":"1396/05/07 08:40","price":509200},{"date":"1396/05/07 08:50","price":509150},{"date":"1396/05/07 09:20","price":509250},{"date":"1396/05/07 09:20","price":509250},{"date":"1396/05/07 09:40","price":509300}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398