کمترین: 
683.9
بیشترین: 
683.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 683.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":683.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398