کمترین: 
1923.9
بیشترین: 
1923.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1923.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":1923.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398