کمترین: 
9798.4
بیشترین: 
9798.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9798.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":9798.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399