کمترین: 
763.9
بیشترین: 
763.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 763.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":763.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398