قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 7 مرداد 1396

کمترین: 
2406.2
بیشترین: 
2406.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2406.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":2406.2}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1397