کمترین: 
3105.3
بیشترین: 
3105.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3105.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":3105.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398