کمترین: 
51.1
بیشترین: 
51.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 51.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":51.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398