قیمت دینار عراق در تاریخ 7 مرداد 1396

کمترین: 
279.9
بیشترین: 
279.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 279.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":279.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397