کمترین: 
8513.2
بیشترین: 
8513.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8513.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":8513.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398