کمترین: 
896.9
بیشترین: 
896.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 896.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":896.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398