کمترین: 
872.1
بیشترین: 
872.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 872.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":872.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398