کمترین: 
10816.1
بیشترین: 
10816.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 10816.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":10816.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398