کمترین: 
413.6
بیشترین: 
413.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 413.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":413.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398