کمترین: 
515.1
بیشترین: 
515.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 515.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":515.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399