کمترین: 
403.2
بیشترین: 
403.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 403.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":403.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398