کمترین: 
3377.5
بیشترین: 
3377.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3377.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":3377.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398