کمترین: 
2615
بیشترین: 
2615
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2615 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":2615}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398