کمترین: 
2630.6
بیشترین: 
2630.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2630.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":2630.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398