کمترین: 
2955.8
بیشترین: 
2955.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2955.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":2955.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398