کمترین: 
485.7
بیشترین: 
485.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 7 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 485.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/07 09:59","price":485.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398